پیشنهاد خوب برای حل مسئله خانوادگی شما

 پیشنهاد خوب برای حل مسئله خانوادگی شما

وکیل پایه یک دادگستری با استناد به تجربیات حاصله از پرونده های خانواده،به این نتیجه رسیده است که بخش زیادی از هزینه های مادی و معنوی،ناشی از عدم استفاده از علم حقوق میباشد که میشود با بهره مندی از کارشناسان علم حقوق و مشاوره حقوقی این کاستی را برطرف نمود،با توجه به پیچیدگی مسائل خانواده و برای اینکه کشمکش و ضررهای مادی و معنوی با توجه به طولانی شدن مساله کمتر بشود،و برای اینکه بتوان در یک مدت کوتاه تکلیف ادامه زندگی یا طلاق را روشن کرد وکیل پایه یک دادگستری پیشنهاد دارد،پیشنهادی که در پرونده ها بیشترین نتیجه را در کمترین زمان دارد،بعد از اینکه ما و شما به توافق رسیدیم این پیشنها د با سه مرحله آغاز میشود، پیشنهاد سه مرحله دارد.

مرحله اول.دعوت به ادامه زندگی:
در این مرحله مساله خانوادگی شما و خواسته شما را بررسی میکنیم،شما را با حق و حقوقتان آشنا میکنیم و از عواقب این پرونده شما را آگاه میکنیم،بعد از مشاوره حقوقی شما،با طرف مقابل شما وارد مذاکره میشویم،تلاش میکنیم ایشان را نسبت به عواقب ادامه زندگی یا طلاق روشن کنیم،در این مرحله تلاش میگردد انگیزه هایی برای دو طرف برای ادامه زندگی ایجاد شود،اگر با هم به این نتیجه رسیدیم که ادامه زندگی خیر و صلاحه دو طرف است،تلاشها برای برطرف کردن مانعها شروع میشود .

مرحله دوم:دعوت به مصالحه، طلاق توافقی:
در این مرحله شما و طرف مقابل شما را در مورد حسن مصالحه و حل مساله به طریق کدخدا منشی و اینکه اقدام قضایی جز طولانی شدن زمان و ضررهای مادی و معنوی چیز دیگری نیست را روشن میکنیم ،در این مرحله مسائلی چون،مهریه،نفقه،حضانت بچه ها،جهیزیه،طلاق و مسائل دیگر روشن میشود و تلاش میشود توافقی کنیم که حق وحقوق شما به بهترین شکل تامین گردد.
مرحله سوم:اقدام قانونی:
در صورت عدم همکاری دو طرف یا طرف شما در مرحله اول و دوم،در مرحله سوم حقوق شما را از طریق قانونی مطرح و نسبت به وصول حق و حقوق شما اقدام میکنیم،خالی از لطف نیست این پیشنهاد را بررسی کنید .

با سپاس

وکیل پایه یک دادگستری، مشاوره حقوقی، وکیل خانواده ، وصول مطالبات ، مصالحه