مشاوره حقوقی- وصول مطالبات

تعریف وکالت
قانون مدنی ایران در ماده ۶۵۶ وکالت را چنین تعریف کرده است: «وکالت عقدی است که بموجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را بر انجام امری نایب خود قرار می دهد»
 
وکیل پایه یک دادگستری با سطح تحصیلات کارشناسی ارشد و گرایشهای تخصصی گوناگون شامل تجارت بین الملل،کیفری،حقوقی و مسلط به زبان خارجه وسابقه درخشان در زمینه حقوقی افتخار خدمت به هموطنان عزیز را دارد.

 وکیل پایه یک دادگستری با استناد به تجربیات حاصله از پرونده های متعدد  و بررسی اسناد و قراردادهای مورد استفاده شرکتها وکسبه به این نتیجه رسیده اند که بخش زیادی از هزینه های مادی ومعنوی ناشی از عدم استفاده از علم حقوق می باشد که می شود با هزینه کمتر وبهره مندی از کارشناسان این علم  کاستی ها را بر طرف نموده

- قبول وکالت در موارد حقوقی،کیفری و مشاوره حقوقی

-  بخش وصول مطالبات.

مشاوره حقوقی به مدیران محترم به صورت تلفنی وحضوری و قبول شرکت در جلسات مهم تجاری و عقد قرارداد.

- قبول داوری وتنظیم و اصلاح قراردادهای مختلف داخلی وبین المللی.
                                                                          
- وکیل پایه یک دادگستری برای شماارائه خدمات به صورت تمام وقت و حتی روزهای تعطیل را در برنامه خود خواهد داشت.

تعهدات وکیل پایه یک دادگستری
۱)اگر از اقدامات یا سهل‌انگاری وکیل خانواده خسارتی به موکل وارد آید او مسئول خواهد بود.
۲)رعایت مصلحت موکل در اقدامات و فعالیت‌های خویش.
۳)استرداد اموال تحویلی، چرا که وکیل خانواده امین است و آن‌چه را که در اثر وکالت به دست می‌آورد باید به موکل تحویل دهد.
۴)تسلیم صورت‌حساب وکالت.

تعهدات موکل
۱) التزام عملی به تعهدات وکیل پایه یک دادگستری در قبال افراد ثالث؛ زیرا وکیل خانواده از طرف او انجام وظیفه نموده است.
۲) پرداخت هزینه وکالت مثل کرایه و عوارض و مالیات که وکیل پایه یک دادگستری پراخته است.
۳) پرداخت اجرت وکیل که طبق قرارداد یا عرف یا اجرة المثل پرداخت می‌شود.